Islamiq.sg

Hukum Tubuh atau Bulu Anjing dan Air Liurnya

Labels:

Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat:

Pendapat Pertama: Air liur anjing najis, adapun tubuhnya suci

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Di antara dalil mereka, hadits Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
« طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ » 
“Sucinya bejana kalian apabila ia dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, yang pertama dengan tanah.” [HR. Muslim]

Mereka berkata: Kalimat (طَهُورُ) pada hakikatnya tidaklah dipakai dalam syari’at melainkan yang diinginkan darinya bermakna mengangkat hadats atau najis.

Berkata Ibnu Hajar:
“Apabila ada lafadz syar’i yang berputar padanya makna secara bahasa dan hakikat syar’i, maka wajib dibawa ke hakikat syar’i, kecuali jika ada dalil lain (yang membawa kepada makna secara bahasa).”

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci sebanyak tujuh kali. Perintah mencuci dari hal tersebut menunjukan kenajisannya.

Berkata Syaikh Al ‘Utsaimin:
“Kenajisannya lebih berat daripada najis-najis lainnya. Sesungguhnya najis anjing tidak boleh suci kecuali dengan tujuh kali basuhan, salah satunya dengan tanah.”

Berkata Ibnu Hajar:
“Telah datang dari Ibnu ‘Abbas, menjelaskan bahwa (perintah) mencuci dari air liur anjing dikeranakan dia najis. Atsar ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr Al Marwazy dengan sanad yang shahih, dan tidak ada satupun dari para shahabat yang menyelisihinya.” [Fathul Bari, hadits 172]

Pendapat Kedua: Air liur anjing dan tubuhnya najis

Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Mereka mengqiyaskan tubuh anjing dengan air liurnya. Kerana air liur bahagian dari anggota tubuh, sehingga jika ia najis maka tubuhnya pun ikut najis.

Namun pendalilan ini dijawab oleh Syaikhul Islam dalam Majmu’ Fatawa [21/618]:
“Adapun pengqiyasan bulu  anjing kedalam hukum air liurnya, maka hal ini tidaklah mungkin. Kerana air liur keluar dari dalam tubuh anjing, sedangkan bulu tumbuh dari bahagian luar tubuhnya.”

Di antara syarat dalam pengqiyasan; sesuatu yang diqiyaskan serupa sifatnya dengan yang diqiyaskan. Bulu tumbuh dari bahagian luar tubuh, sedangkan air liur dari dalam tubuh, demikian pula bulu adalah benda padat, sedangkan air liur benda cair. Maka dari dua perbedaan sifat ini tidak mungkin bisa diqiyaskan, Wallahu a’lam.


Pendapat Ketiga: Air liur anjing, bulunya dan seluruh bagian tubuhnya suci

Ini adalah pendapat Imam Malik, Dawud, Az Zuhry, Ats Tsaury, Ibnul Mundzir, Ibnu Abdul Bar, dan Imam Al Bukhary.

Dalil-dalil mereka:

Hadits Abu Hurairah,
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ 
“Pada suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan melalui suatu jalan, lalu dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia menemukan sebuah sumur, maka dia turun ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah kerana kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya; ‘Alangkah hausnya anjing itu, seperti yang baru ku alami.’ Lalu dia turun kembali ke sumur, kemudian dia menceduk air dengan sepatunya, dibawanya ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu (diterima-Nya amalnya) dan diampuni-Nya dosanya.” [Muttafaqun ‘Alaihi]

Hadits Ibnu ‘Umar, beliau berkata:
“Bahawa pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ada beberapa anjing yang kencing dan membuang kotoran di dalam masjid, namun para sahabat tidak menyiramnya dengan sesuatu.” [HR. Al Bukhary]

Hadits ‘Adi bin Hatim,Nabi bersabda:
إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ  الحديث 
“Jika kamu lepas anjingmu yang terlatih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ia tangkap untuk kamu, meskipun mereka membunuhnya.” [HR. Al Bukhary dan Muslim]

Perintah mencuci pada hadits di atas sebagai bentuk peribadatan semata, bukan kerana najis. Kerana kalau seandainya najis maka dengan satu kali cucian sahaja sudah cukup.

Namun dalil-dalil yang dipakai pendapat ketiga ini telah dijawab oleh para ulama:

a. Hadits Abu Hurairah yang dijadikan dalil mereka, terkandung padanya kemungkinan-kemungkinan yang belum jelas.

Berkata Ibnu Hajar:
“Ada kemungkinan bahawa orang tersebut menuangkan air pada sesuatu kemudian dia berikan kepada anjing tersebut, atau dia telah mencucinya setelah dia pakai sepatunya untuk memberikan air minum kepada anjing tersebut, atau mungkin juga dia kemudian tidak memakai kembali sepatunya.”

b. Adapun anjing kencing dan membuang kotoran di dalam masjid pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, hal itu telah dikeringkan najisnya oleh sinar matahari yang masuk ke dalam masjid sehingga tanah masjid kembali suci dengannya.

Ini adalah jawaban yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan juga Syaikh Al ‘Utsaimin.

c. Adapun hadits ‘Adi bin Hatim, maka dinukilkan oleh Syaikh Al ‘Utsaimin bahwa Syaikhul Islam berkata:
“Sesungguhnya hal ini termasuk yang dimaafkan oleh syariat. Kerana tidak ternukilkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam perintah mencuci haiwan buruan yang ditangkap oleh anjing (pemburu) dengan mulutnya.” [Majmu’ Fatawa:21/620]

Beliau berkata pula:
“Demikian pula dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: (وَلَغَ) artinya menjilati, tidak mengatakan: (عَضَّ) artinya menggigit.”
Berkata Syaikh Al ‘Utsaimin:
“Kerana terkadang keluar dari lambung anjing ketika minum sesuatu yang tidak keluar ketika dia menggigit. Sehingga tidak diragukan lagi kalau para shahabat tidak mencuci daging haiwan buruan sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Hal ini karena ada padanya keringanan (hukum).” [lihat Asy Syarhul Mumti’: 1/420]
Al Imam Asy Syaukany berkata:
“Bolehnya memakan haiwan buruan yang ditangkap (oleh anjing yang terlatih untuk berburu) tidak bererti menafikan (meniadakan) kewajipan mensucikan najis yang melekat pada haiwan buruan tersebut kerana tidak adanya perintah (mencuci).  
Hal ini kerana tercukupkan dengan dalil-dalil lain yang secara umum telah menunjukkan kewajipan mensucikan sesuatu yang terkena najis. Taruhlah hal itu diterima (tidak ada perintah), maka hal itu kerana disebabkan adanya keringanan hukum yang khusus pada haiwan buruan.” [Nail Al Authar: 1/69-70]

d. Adapun perintah mencuci pada hadits di atas sebagai bentuk peribadatan semata, bukan dikeranakan dia najis, maka dijawab oleh Al Imam Ash Shan’any:
“Hal ini dijawab, bahawa hukum asal perintah mencuci adalah suatu hal yang sudah jelas, hal tersebut disebabkan kerana najis. Adapun dari sisi bilangan (dicuci sebanyak tujuh kali) maka ini adalah bentuk peribadatan semata.” (Yaitu karena sulit dicari alasannya, kenapa harus dicuci tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.)

Dan kita jawab pula dengan atsar Ibnu ‘abbas yang telah lewat, bahawa perintah mencuci pada hadits kerana dia najis. Tidak ada satupun dari para shahabat yang menyelisihi pendapat Ibnu ‘Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar.

Kesimpulan: 

Kita lihat masing-masing pendapat memiliki dalil-dalil yang kuat. Namun wallahu a’lam pendapat yang terkuat dari sisi dalil-dalinya dan terpilih adalah pendapat pertama, yang mengatakan bahawa air liur anjing najis, adapun anggota tubuh lainnya tidaklah najis, kerana tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama ahlul tahqiq seperti; Syaikhul Islam, Ibnu Hajar, Ash Shan’any, Asy Syaukany dan Syaikh Al ‘Utsaimin.

Sumber: “Faidah-Faidah Fiqhiyah dari Kitab Umdatul Ahkam (Hadits Ke-Enam)” di darussalaf.or.id


Soalan: Bagaimana pula jika ada yang menyanggah haramnya menyentuh najis dengan kata-kata - "Kalau najis haram dipegang, maka haram juga seseorang menyentuh najis dirinya, ataupun anaknya"?

Ibnu Taimiyah berkata,
“Berubat dengan memakan lemak babi hukumnya tidak boleh, adapun berubat dengan menyapukan minyak babi tersebut kemudian nantinya dicuci maka hukumnya dibangun di atas hukum tentang menyentuh najis (tatkala dalam keadaan di luar sholat), dan para ulama khilaf tentang hukum permasalahan ini. Dan yang benar hukumnya adalah boleh jika diperlukan sebagaimana dibolehkannya seseorang untuk beristinja' (cebok) dengan tangannya dan menghilangkan najis dengan tangannya. ”
(Majmu' Fatawa Syaikhul Islam 24/270)

Sumber: “Bahaya Khomr” oleh Ustadz Firanda Andirja di firanda.com
0 comments:

Search IslamIQ.sg

Visitors:

Facebook

YouTube

Subscribe By Email


Facebook

YouTube

Subscribe By Email

www.fawaaid.sg