Islamiq.sg

FIQ068: Perawat Muslimah Bekerja di Rumah Sakit

Labels: , ,
Soalan: 

Bolehkah seorang perawat muslimah bekerja di bahagian kewanitaan pada salah satu rumah sakit sehingga dia boleh merawat para pesakit wanita? Di tempat kerjanya ini, dia memakai pakaian yang syar‘ie namun tidak boleh memakai jilbab (pakaian luar yang longgar/lapang dan menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai telapak kaki) disebabkan dalam perlaksanaan tugas/pekerjaannya tidak membolehkan untuknya memakai jilbab tersebut. Namun tidak ada lelaki yang berulang-alik di ruang kerjanya kecuali hanya para pelayan (tukang sapu dan semisalnya) dan ahli farmasi. Pada waktu lain, dia diminta untuk tugas jaga (syif malam) sehingga sepanjang malam dia berada di rumah sakit dan sangat berkemungkinkan terdapat lelaki masuk ke tempatnya sementara tidak ada mahram yang mendampinginya. Lalu apa yang perlu dilakukan perawat itu? Sebelumnya perlu diketahui suami si perawat mampu memberikan belanja kepadanya tanpa dia perlu bekerja.



Jawapan:

Asy-Syaikh Al-’Allamah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu memberikan fatwa atas pertanyaan di atas, beliau berkata:

“Apabila kita mengingat hukum yang ada, maka kita ketahui bahawa asalnya seorang wanita muslimah itu wajib berdiam/tinggal di dalam rumahnya dan tidak boleh keluar rumah kecuali bila memang ada keperluan. Di samping itu, disampaikan pada kami dari pertanyaan yang ada bahawa suami si wanita (perawat tersebut) mampu menafkahinya. Maka dengan begitu kami memandang, wanita itu tidak boleh bekerja di luar rumahnya.

Bila dia memang tetap berkeinginan bekerja di bidang medikal untuk merawat/mengubati pesakit wanita secara khusus, dia boleh membuka pusat latihan di rumah sehingga tidak perlu keluar untuk bekerja di rumah sakit. Kerana dengan bekerjanya si wanita di rumah sakit bererti dia menghadapkan dirinya pada ikhtilath (campur-baur lelaki dan perempuan tanpa hijab/tabir penghalang) baik yang kecil mahupun yang besar seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Sehingga dia terjatuh ke dalam pelanggaran syariat, sedikit ataupun banyak, sementara dia sebenarnya boleh menghindarinya.

Adapun pertanyaan yang menyebutkan bahawa si wanita dengan kerjayanya sebagai perawat di rumah sakit, dia tidak boleh memakai jilbab kerana demikian tuntutan pekerjaannya, akan tetapi masih boleh memakai pakaian yang menutupi auratnya, maka aku nyatakan bahawa hal itu bukanlah alasan. Kecuali bila kita gambarkan bahawa jilbab itu adalah (ciri-ciri) satu potong pakaian yang dikenakan wanita untuk menutupi tubuhnya dari atas kepala sampai ke telapak kaki dan kita anggap ciri-ciri jilbab memang wajib demikian, itu merupakan perkara ta’abbudiyyah. Yakni dibebani para wanita untuk senantiasa mengenakan hijab/pakaian dengan ciri-ciri tersebut.

Bila kita tetapkan jilbab itu demikian, maka perbuatan si wanita jelas dianggap sebagai penyelisihan lain yang dilakukannya kerana dia tidak memakai jilbab tersebut dengan alasan pekerjaan. Ia menggantinya dengan pakaian berciri lain yang boleh menutupi tubuhnya. Namun perlu diketahui, jilbab itu ditinjau dari sisi jenis dan ciri/bentuknya. Dan sebenarnya bukannya ciri/bentuk jilbab yang dituju, tapi ciri-ciri itu hanyalah satu perantara untuk menutup aurat wanita. Dengan begitu boleh bagi seorang wanita memakai pakaian apa yang diinginkannya namun dalam batasan syarat-syarat yang ada sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam kitab Hijabul Mar`ah Al-Muslimah.

Seandainya pakaian yang dikenakannya itu bukanlah jilbab secara bahasa yakni tidak terdiri dari satu potong pakaian (yang lebar/lapang, yang boleh menutupi dari atas kepala sampai telapak kaki) maka hendaklah dia memakai pakaian yang terdiri dari tiga potongan [1]. Akan tetapi yang penting dari semua itu, pakaian pengganti jilbab tersebut dapat menggantikan fungsi jilbab. Bila seperti itu keadaannya, maka tidak ada masalah bagi perawat tersebut dan tidak pula yang lainnya untuk tidak mengenakan jilbab namun menggantinya dengan pakaian lain yang boleh menggantikan fungsi jilbab secara sempurna [2].

Kesimpulannya, wanita keluar dari rumahnya merupakan perkara yang menyelisihi hukum asal. Dan masuknya si wanita ke rumah sakit yang di dalamnya berbaur lelaki dan perempuan merupakan ikhtilath yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Seandainya di sana ada rumah sakit khusus wanita, maka yang jadi pengarahnya semestinya wanita, pelayan/pekerjanya juga wanita, demikian pula para pesakit (berikut perawatnya). Seharusnya memang di negeri-negeri Islam ada rumah sakit yang demikian di mana para wanita secara khusus yang mengurusnya, baik doktor, pengarah, pelayan/pekerjanya, dan semisalnya (semuanya wanita). Adapun bila rumah sakitnya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, rumah sakit yang ikhtilath, maka kami nasihatkan agar wanita muslimah yang beriman kepada Rabbnya hendaknya bertakwa kepada Allah dan hendaklah dia tetap tinggal di rumahnya.

(Al-Hawi min Fatawa Asy-Syaikh Al-Albani, hal. 474-475)

___________________________

[1] Misalnya si wanita mengenakan pakaian rumah, kemudian diselubungi dengan jubah sebagai pakaian luar yang lebar dan lapang lagi menutupi kakinya, ditambah dengan tudung yang lebar dan panjang menutupi kepala, wajah dan dadanya (dalam hal ini ada perbezaan pendapat dalam hal menutup wajah antara yang menyatakan wajib dan sunnah) wallahu a‘lam

[2] Dari fatawa Syaikh, kita fahami bahawa untuk menutup aurat secara sempurna seorang wanita tidak wajib mengenakan satu potong pakaian yang lebar dan lapang menutupi dari atas kepalanya sampai telapak kakinya, yang di-istilahkan jilbab. Namun dia boleh memakai beberapa potong pakaian yang memenuhi syarat-syarat hijab yang syar‘ie hingga boleh secara sempurna menggantikan fungsi jilbab, wallahu a‘lam bish-shawab.


Diadaptasikan ke Bahasa Melayu dari artikel "Perawat Muslimah Bekerja di Rumah Sakit" di lelaman Majalah Islam AsySyariah.

0 comments:

Search IslamIQ.sg

Visitors:

Facebook

YouTube

Subscribe By Email


Facebook

YouTube

Subscribe By Email

www.fawaaid.sg