Islamiq.sg

AQD024: Sifat 'Uluw - Nas-Nas as-Sunnah

Labels: ,

Dzat Allah yang Maha Agung atau DiriNya, berada Tinggi di atas segala makhluqNya dengan keterangan dan penjelasan nas-nas al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma‘ ‘ulama’ yang sebenar-benarnya ‘ulama’ yang hidup pada zaman yang dijamin kebaikan dan kebenarannya oleh Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam, yang telah mewarisi ajaran Nabi shallallahu 'alayhi wasallam, disertai dalil daripada Fitrah kurniaan Allah bagi setiap insan.

Nas-nas daripada as-Sunnah hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam yang sahih:


1. “al-‘Uluw” (al-A‘la dan al-‘Aliyy):

Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam membaca ketika Sujud di dalam Salat:
“Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi – سبحان ربي الأعلى” [Muslim: 772]

2. Allah berada di langit di atas segala ciptaanNya:

a) “ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء – Tidakkah kamu mempercayai ku sedangkan aku ini adalah orang kepercayaan bagi Yang berada di langit?” [al-Bukhariy: 4094 dan Muslim: 1073]

b) Hadits Jariah

Jariah, hamba sahaya wanita, ketika mana Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bertanya kepadanya: “Di manakah Allah?"
Jawab wanita itu: "Di langit".
Lalu Nabi shallallahu 'alayhi wasallam bertanya lagi (tanpa memperbetul atau menyalahkan jawapannya): "Siapakah aku?"
Jawab wanita itu: "Tuan adalah Utusan Allah”.
Maka baginda shallallahu 'alayhi wasallam pun mentitahkan: "Merdekakanlah ia kerana ia seorang yang beriman” [Muslim: 537]

Berdasarkan riwayat ini, al-Imam asy-Syafi‘ie rahimahullah mengeluarkan fatwa beliau mengenai kaffarah yang sah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman, kata beliau :
“Jika hamba sahaya itu seorang muslim yang benar-benar beriman hendaklah dimerdekakan dengan sempurna keseluruhannya…dan saya lebih menyukai jika hamba sahaya itu diuji dahulu dengan pertanyaan…sepertimana yang ada dalam Mu‘awiyah bin al-Hakam: Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bertanya kepadanya: Di manakah Allah?, jawabnya: di langit…merdekakanlah ia – و أحب إلي لو امتحنها...و ذكر حديث معاوية..فقال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء..فأعتقها”. [Manaqib asy-Syafi ‘ie: 1/394, al-Umm: 266-267]

3. “berada di atas - فوق”:

- hadis: di antara doa baginda, Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam berdoa:
“Engkaulah Yang Zahir, tiada sesuatu di atas Mu… – و أنت الظاهر فليس فوقك شيء” [Muslim: 2714]

4. “naik ke atas – Istiwa’ atas ArasyNya atau ke atas langit”

- “Apabila Allah telah sempurnakan segala penciptaanNya, Dia menuliskan di dalam al-Lauh di sisiNya di atas Arasy.. – لما قضى الله الخلق، كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش...” [Bukhariy, Muslim dan Ahmad daripada Abu Hurairah - Sahih al-Jami' :5214]

5. “naik – العروج”

- “Para Malaikat bergilir mengawasi kamu, para malaikat waktu malam dan para malaikat waktu siang …kemudian yang bersama kalian pada waktu malam mengawasi kalian akan naik (ke langit) dan akan ditanya olehNya sedangkan Dia Maha Mengetahui – يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار......ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم...” [Bukhariy: 530,6992, Muslim:632]

- Begitu pula setiap hadis Mi‘raj (Nabi dijemput naik ke langit) dan ada terlalu banyak hadis mengenainya, antaranya: “Bila aku dibawa Mi‘raj ke langit, aku bertemu dengan Nabi Idries di langit yang keempat – لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة” [at-Tirmidzi: dan Ibn Hibban – Sahih al-Jami' :5212]

6. “naik meninggi – الصعود”

- Hadis: “Tiada yang naik kepada Allah kecuali yang baik belaka” – ولا يصعد إلى الله إلا الطيب” [Bukhariy: 6993]

7. “diangkat naik - رفع”

- Hadis: Sesungguhnya, amalan waktu malam akan diangkat naik kepada Allah sebelum amalan waktu siang dan begitu juga, amalan siang hari diangkat naik seblum amalan waktu malam – إن الله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار و عمل النهار قبل عمل الليل” [Muslim: 179]

8. Kebalikan daripada naik, yakni turun dariNya.

- Di antara doa yang Nabi berdoa dengannya: “Ya Allah, (Tuhan) yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an), Menggerakkan awan… – اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب” [Bukhariy: 2804-2861, Muslim:1742]

- TurunNya Allah : Hadis: “Tuhan kita, yang Maha Pemurah lagi Maha Tinggi, turun pada setiap malam ke langit dunia, ketikamana hanya tinggal sepertiga waktu malam yang terakhir … – ينزل ربنا تبارك وتعالى … كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر” [Bukhariy: 1094, Muslim:758]


Terjemahan: Ustadz Abu Mazaaya
Sumber: Sifatu ‘Uluw al-‘Aliyi al-‘Afuw
0 comments:

Search IslamIQ.sg

Visitors:

Facebook

YouTube

Subscribe By Email


Facebook

YouTube

Subscribe By Email

www.fawaaid.sg