Islamiq.sg

Menilai Hujjah Hadith-Hadith Maulid


Bismillah wal-hamdulillah wa-salatu wa-salam 'ala Rasulillah, amma ba'd.

Di dalam artikel Berita Harian bertajuk "Cinta melaksanakan sunah sempurna" pada 18 Feb 2011, terdapat beberapa hujjah yang keliru yang telah digunakan untuk mempertahankan amalan menyambut Maulid Nabi.


1) Hadith "Sunnah Hasanah"


“ من سن في الإسلام سنة حسنة...و من سن في الإسلام سنة سيئة ... ”

“Barangsiapa yang mengadakan di dalam Islam satu Sunnah Hasanah (yang baik)....dan barangsiapa yang mengadakan di dalam Islam satu Sunnah Saiyi-ah (yang buruk)..” Demikianlah yang mereka ertikan. Lalu mereka menyimpulkan bahawa jika Sunnah ada Hasanah dan ada Saiyi-ah, maka bid’ah (lawannya) juga begitu, ada Hasanah dan Saiyi-ah.

Penerangannya :
‘Sunnah’ di dalam hadits ini ialah Sunnah dari sudut erti bahasanya yang bermakna ‘contoh’ bukan Sunnah Nabi. Maka maksudnya ialah “Barangsiapa yang mencontohkan (menunjukkan satu contoh) yang baik...mencontohkan yang buruk..”

Alangkah buruknya apa yang mereka katakan terhadap Nabi sallallahu 'alayhi wasallam. Sebab, jika mereka berhujjah bahawa "Sunnah Hasanah" ini adalah istilah syarak yang bermaksud Sunnah Nabi yang baik, apakah wujud dari sudut syarak "Sunnah Saiyi-ah", yakni Sunnah Nabi yang buruk? 
Subhaanallah. Jelaslah bathilnya penafsiran ini.


2) Hadith Aqiqah Imam al-Bayhaqi


Penerangannya : 

Imam as-Suyuthy rahimahullah di dalam kitabnya Al-Hawy Lil Fatawa telah menukil dari Imam al-Baihaqy hadith berikut:
“Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu 'alayhi wasallam melakukan aqiqah untuk diri beliau sendiri setelah beliau diangkat menjadi Nabi”. (Sunan Al-Baihaqy, 9/300), lalu beliau telah menyambungnya dengan riwayat mengenai aqiqah Abdul Muthalib.

Imam al-Baihaqy setelah meriwayatkan hadith ini berkata:
Abdur Razzaaq (seorang ulama hadith) berkata, “Tidaklah mereka (para ulama hadith) meninggalkan ‘Abdullah bin Muharrar (seorang perawi hadith ini) kecuali karena keadaan hadith ini, dan juga (hadith ini) diriwayatkan dari jalan lain dari Anas dan tidak dianggap sama sekali”.

Nukilan Imam al-Baihaqy dari Imam Abdur Razzaaq bermaksud bahawa 'Abdullah bin Muharrar Al-Jazary adalah seorang perawi lemah, maka hadith ini pun menjadi lemah dan tidak boleh dijadikan hujjah.

Lihatlah adab, sifat tawadhuk dan metodologi para ulama terdahulu yang seringkali menukil pandangan para ulama yang lebih terdahulu dari mereka walau betapa hebat pun ilmu mereka sendiri.

Alangkah besarnya musibah hari ini, apabila manusia yang amat sedikit ilmu mereka dari golongan ruwaibidhoh yang bijak bercerita dan berpidato menyampaikan pandangan dari golongan yang terkemudian tanpa merujuk ulama terdahulu, atau lebih buruk lagi sekadar bercerita dari akal mereka semata-mata.

Malah, para ulama hadith lain seperti Imam Malik, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Hibban, Imam al-Bazzar, Imam an-Nawawi, Imam al-Mizzi, Imam adz-Dzahabi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani dan Imam az-Zarqani rahimahumullah ajma'ien juga telah menolak hadith ini sebagai hadith yang lemah atau mungkar.

Jadilah kita umat yang mencari kebenaran dan menegakkannya, bukan mencari-cari alasan dari pandangan ulama yang tidak terlindung dari kesilapan untuk membenarkan adat dan hawa nafsu kita.

Wallahu a'lam
0 comments:

Search IslamIQ.sg

Visitors:

Facebook

YouTube

Subscribe By Email


Facebook

YouTube

Subscribe By Email

www.fawaaid.sg